4.A - Lego + 3D tiskárna v akci


IMG_20221020_131844.jpg
IMG_20221020_131847.jpg
IMG_20221020_131856_1.jpg
IMG_20221020_131911.jpg
IMG_20221020_131924_1.jpg
IMG_20221020_131935_1.jpg
IMG_20221020_131938.jpg
IMG_20221103_124427_1.jpg
IMG_20221103_131803.jpg
IMG_20221103_131807.jpg
IMG_20221103_131811_1.jpg
IMG_20221105_094601.jpg

Zpět