ZŠ Halenkov - organizace-skolniho-roku

Organizace školního roku

Základní škola Halenkov,okres Vsetín

Vzdělávání ve školním roce 2020/ 2021 probíhá podle učebního plánu a učebních osnov vzdělávacího programu:

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. ročník RVP ZV-ŠVP Základní školy Halenkov, okres Vsetín.

Termíny pedagogických rad a třídních schůzek

Období Pedagogická rada Třídní schůzka Čas
1. čtvrtletí 20. 11. 2020 19. 11. - 23. 11. 2020 on line
1. pololetí 21. 1. 2021 Dle zájmu -
3. čtvrtletí 20 . 4. 2021 19. 4. - 23 . 4. 2021 on line
2. pololetí 22. 6. 2021 Dle zájmu -

 

Termíny prázdnin ve školním roce 2020/ 2021

Vyučování ve školním roce 2020/ 2021 začíná: 1.9. 2020

Podzimní prázdniny: 29. 10. - 30. 10. 2020
Vyučování začíná:2. 11. 2020

Vánoční prázdniny: 23. 12. 2020 - 3. 1. 2021
Vyučování začíná: 4. 1. 2021

I. pololetí bude ukončeno: 28. 1. 2021
Pololetní prázdniny: 29. 1. 2021

Jarní prázdniny: 8.3. - 14. 3. 2021
Vyučování začíná: 15. 3. 2021

Velikonoční prázdniny: 1. 4. 2021
Vyučování začíná: 6. 4. 2021

II. pololetí bude ukončeno: 30. 6. 2021
Hlavní prázdniny: 1. 7. - 31.8. 2021

Vyučování ve školním roce 2021/ 2022 začne: 1. 9. 2021