ZŠ Halenkov - skolska-rada

Školská rada

Zřízena na základě Zřizovací listiny od 26. 10. 2005. Pracuje v počtu šesti členů. Složení školské rady k 1. 12. 2017.

za zřizovatele za pedagogické pracovníky za rodiče
Mgr. Jana Podešvová Mgr. Zuzana Maňáková Michal Šulák
Mgr. Iva Zapalačová Mgr. Lucie Kocurková Šárka Václavíková