ZŠ Halenkov - zamestnanci-pedagogicti-pracovnici

Pedagogičtí pracovníci

Funkce Jméno Konzultační hodiny Telefon E-mail
Ředitel Mgr. Soňa Růžičková     sona.ruzickova@zshalenkov.cz
Zástupce ředitele Mgr. Jana Podešvová     jana.podesvova@zshalenkov.cz
Výchovný poradce Mgr. Milena Juříková     milena.jurikova@zshalenkov.cz
1. A

Mgr. Jaroslava Mokrá

   

jaroslava.mokra@zshalenkov.cz

1. B

Mgr. Helena Haasová

   

Helena.haasova@zshalenkov.cz

2. třída Mgr. Iva Zapalačová    

Iva.zapalacova@zshalenkov.cz

 

3. A Mgr. Jarmila Kopecká    

Jarmila.kopecka@zshalenkov.cz

3. B Mgr. Jana Kozoková    

Jana.kozokova@zshalenkov.cz

4. A

Mgr. Michaela Koňaříková

   

Michaela.Konarikova@zshalenkov.cz

4. B

Mgr. Milena Juříková

   

milena.jurikova@zshalenkov.cz

5. A Mgr. Martina Spitzerová    

martina.spitzerova@zshalenkov.cz

5. B

Mgr. Marie Romanová

   

Marie.romanova@zshalenkov.cz

6. A Ing. Nátálie Drozdová     natalie.drozdova@zshalenkov.cz
6. B

Mgr. Linda Hrnčiříková

   

linda.hrncirikova@zshalenkov.cz

7.A

Mgr. Václav Krét

   

vaclav.kret@zshalenkov.cz

7. B

Mgr. Pavla Petřeková

   

Pavla.feberova@zshalenkov.cz

8. A

Mgr. Miroslav Skýba

  777279804

miroslav.skyba@zshalenkov.cz

8. B

Mgr. Zuzana Maňáková

   

zuzana.manakova@zshalenkov.cz

9. A Mgr. Marie Davidová     Marie.Davidova@zshalenkov.cz
9. B Mgr. Marcela Šuláková     marcela.sulakova@zshalenkov.cz
ostatní vyučující Mgr. Olga Švecová     olga.svecova@zshalenkov.cz
  Bc. Renata Zapalačová    

renata.zapalacova@zshalenkov.cz

  Mgr. Petra Urbanová     Petra.Urbanova@zshalenkov.cz
  Mgr. Veronika Nováková     veronika.novakova@zshalenkov.cz
  Mgr. Zdeněk Kadula    

zdenek.kadula@zshalenkov.cz

  Bc. Sára Šuláková     sara.sulakova@zshalenkov.cz

 

Asistentky pedagoga

Funkce Jméno Telefon E-mail
asistent pedagoga p. Věra Bogarová    
asistent pedagoga p. Pavla Hahnová    
asistent pedagoga p. Simona Hloušková    
asistent pedagoga p. Monika Černotová    

 

Školní družina

Funkce Jméno Telefon E-mail
Vychovatelka ŠD p. B. Černotová - 1. oddělení 603 188 327  
Vychovatelka ŠD p. P. Hahnová - 2. oddělení 737 138 721